Standpunten

Natuur, Milieu, Engergie en Duurzaamheid

NATUUR, MILIEU, ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Leeuwarden en de regio moeten een belangrijke bijdrage leveren aan internationale milieudoelstellingen. De gemeente moet daarbij een goed voorbeeld geven. In 2025 moet de gemeente volledig vrij zijn van fossiele brandstoffen. Omrin blijft een voorbeeld voor hergebruik van afval. De gemeente gaat over op LED-straatverlichting. Bij alles wat de gemeente inkoopt wordt gelet op duurzaamheid.

De PvdA is tegen de winning van aardgas. In de stad wordt veel energie gebruikt. De PvdA wil daarom dat Leeuwarden koploper wordt in het opwekken van eigen, duurzame, energie. Er komt een lokale klimaat-agenda waarin een plan om om zoveel mogelijk energie te besparen, energie duurzaam op te wekken en de energielasten voor inwoners omlaag te brengen. Zo moeten huizen beter geïsoleerd worden.

Samen met de Provincie en de Friese gemeenten wordt besproken hoe wind- zonne-energie het beste kan worden ingepast in het landschap.

Leeuwarden stelt zich kandidaat voor de titel European Green Capital of Europe in 2022.

Nachten moeten donker zijn, geen onnodige verlichting in de nacht. Kinderen worden betrokken bij de natuur, onder andere via het Natuurmuseum. Leeuwarden blijft fair-triade gemeente. De gemeente stimuleert moestuinen in wijken en dorpen. In 2022 is 30% van de daken en gevels groen. Onkruid wordt bestreden op en manier die niet slecht is voor het milieu. We willen gras met kruiden erdoor. Dat is goed voor de vogels. De gemeente kopt zelf duurzame energie, gebruikt duurzame auto's en stimuleert dat ook bij anderen. De PvdA steunt initiatieven voor wind- en zonne-energie, dorps- stadstuinen. De dorpsmolen van Reduzum wordt vernieuwd. De Gemeente ondersteunt inwoners die hun woningen energie-neutraal willen maken.

De gemeentelijke belasting voor zonneparken wordt verlaagd. Biomest-vergisters kunnen niet in woonwijken, ze moeten op een bedrijventerrein. Scholen, wijkgebouwen, cultuur- en sportgebeurtenissen worden duurzaam gemaakt. Er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. De gemeente stimuleert zonnepanelen op daken van bedrijven en langs wegen.

0
0
0
s2smodern