Wethouders

Hein de Haan

Wethouder en 1e loco burgemeester Hein de Haan (PvdA)  is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed.


Portefeuilles:  

◾Ruimtelijke ordening
◾Gebiedsontwikkeling
◾Volkshuisvesting
◾Stads-, woon- en milieu toezicht
◾Vergunningverlening
◾Wonen
◾Vastgoed
◾Grondbedrijf

Wijken en dorpen:

◾Vrijheidswijk
◾Blitsaerd
◾Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek
◾Oldegalileën/Bloemenbuurt
◾Vlietzone
◾Schepenbuurt
◾Wielenpolle
◾Heechterp/Schieringen
◾Stiens