Wethouders

Hein Kuiken

Hein Kuiken (PvdA) is wethouder financiën, bedrijfsvoering, Wmo-lokaal, armoedebestrijding en cultuur.

Portefeuilles:

◾Financiën
◾Coördinatie sociaal domein
◾Lokale heffingen
◾Weerstandvermogen en risicobeheersing
◾Financiering
◾Verbonden partijen
◾Meerjareninvesteringen
◾Personele zaken
◾(Bestuurs) juridische zaken
◾Cultuur en (legacy) LF2018
◾Historisch Centrum Leeuwarden
◾Inkomen
◾Armoedebeleid
◾Schuldhulpverlening
◾Stads- en regiomarketing
◾Coördinatie evenementen
◾Opvang
◾Decentralisatie AWBZ/WMO
◾Bedrijfsvoering
◾Cultuur
◾Wmo-lokaal

Wijken en dorpen:
◾Grou
◾Jirnsum
◾Friens
◾Idaerd
◾Eagum
◾Vosseparkwijk
◾Westeinde
◾Valeriuskwartier